Szófaj kereső

Bele

 

határozószó vagy

igekötő vagy

főnév

Mi a határozószó?

Egy másik szó bővítményeként annak jelentését pontosító vagy megváltoztató szófaj, aminek szerepe, hogy toldalékok és névutók nélkül kifejezze az állítmány körülményeit.

Három fajtája:

  1. helyre utaló határozószók (pl. itt, messze)
  2. időre utaló határozószók (pl. mindig, éjjel)
  3. egyéb körülményt, állapotot vagy módot kifejező határozószók (pl. egyedül, biztosan, általában)

Kérdőszavai: Hol? Honnan? Hová? Mikor? Hogyan?

A határozószók a mondatban határozói szerepet töltenek be.

Mi az igekötő?

Olyan segédszó, aminek nincs önálló fogalmi jelentése, hanem egy igéhez kapcsolódva módosítja vagy teljesen megváltoztatja az ige jelentését.

Három fajtája:

  1. a cselekvés irányát jelző igekötők (pl. felnéz, bemegy)
  2. a cselekvés időbeli lefolyását, állapotát jelző igekötők (pl. elalszik, meglát)
  3. az eredeti ige jelentését megváltoztató igekötők (pl. hozzálát, átver)

Az igekötőknek önállóan nincs mondattani funkciójuk, hanem az igével együtt elemezve őket az állítmány részei.

Mi a főnév?

Megnevező szófaj, ami élőlényeket, élettelen dolgokat vagy fogalmakat jelöl.

Két fajtája:

  1. köznév: több egyforma dolog közös neve (pl. alma, hátizsák, ötlet)
  2. tulajdonnév: valakinek vagy valaminek az egyedi, saját megkülönböztető neve (pl. Réka, Európa, Instagram), amit nagy kezdőbetűvel írunk

Kérdőszavai: Mi? Ki? Mik? Kik?

A főnév a mondatban bármilyen mondatrész lehet, de leggyakrabban az alany szerepét tölti be.

Hibajelentés