Szófaj kereső

Benn

 

határozószó vagy

igekötő

Mi a határozószó?

Egy másik szó bővítményeként annak jelentését pontosító vagy megváltoztató szófaj, aminek szerepe, hogy toldalékok és névutók nélkül kifejezze az állítmány körülményeit.

Három fajtája:

  1. helyre utaló határozószók (pl. itt, messze)
  2. időre utaló határozószók (pl. mindig, éjjel)
  3. egyéb körülményt, állapotot vagy módot kifejező határozószók (pl. egyedül, biztosan, általában)

Kérdőszavai: Hol? Honnan? Hová? Mikor? Hogyan?

A határozószók a mondatban határozói szerepet töltenek be.

Mi az igekötő?

Olyan segédszó, aminek nincs önálló fogalmi jelentése, hanem egy igéhez kapcsolódva módosítja vagy teljesen megváltoztatja az ige jelentését.

Három fajtája:

  1. a cselekvés irányát jelző igekötők (pl. felnéz, bemegy)
  2. a cselekvés időbeli lefolyását, állapotát jelző igekötők (pl. elalszik, meglát)
  3. az eredeti ige jelentését megváltoztató igekötők (pl. hozzálát, átver)

Az igekötőknek önállóan nincs mondattani funkciójuk, hanem az igével együtt elemezve őket az állítmány részei.

Hibajelentés