Szófaj kereső

Egyedül

 

határozószó vagy

módosítószó

Mi a határozószó?

Egy másik szó bővítményeként annak jelentését pontosító vagy megváltoztató szófaj, aminek szerepe, hogy toldalékok és névutók nélkül kifejezze az állítmány körülményeit.

Három fajtája:

  1. helyre utaló határozószók (pl. itt, messze)
  2. időre utaló határozószók (pl. mindig, éjjel)
  3. egyéb körülményt, állapotot vagy módot kifejező határozószók (pl. egyedül, biztosan, általában)

Kérdőszavai: Hol? Honnan? Hová? Mikor? Hogyan?

A határozószók a mondatban határozói szerepet töltenek be.

Mi a módosítószó?

Olyan segédszó, aminek nincs önálló fogalmi jelentése, de módosítja vagy akár teljesen megváltoztatja egy mondat vagy mondatrész tartalmát, megmutatva a beszélő álláspontját, azaz hogy ő hogyan viszonyul az elhangzottakhoz.

Hat fajtája:

  1. bizonyosság, nyomatékosság, igenlés kifejezésére (pl. bizony, nyilván, persze)
  2. bizonytalanság, határozatlanság, enyhítés kifejezésére (pl. talán, esetleg, úgyszólván)
  3. kérdés, érdeklődés kifejezésére (pl. -e, vajon, ugye)
  4. tagadás, tiltás kifejezésére (pl. nem, dehogy, úgysem)
  5. óhajtás kifejezésére (pl. bár, bárcsak)
  6. keveslés vagy sokallás kifejezésére (pl. csak, még, már, elég)

A módosítószóknak nincs mondattani szerepük.

Hibajelentés