Szófaj kereső

Futva

 

határozói igenév

Példamondat:
"A bátorság abban mutatkozik, ha valaki a nagyobb borzalom elől futva eltiporja a kisebbik félelmét. És azok, akiknek a legnagyobb borzalom az, ha gyávának látszanának, mindig bátrak."
(Mark Lawrence: Bolondok hercege)

Mi a határozói igenév?

Átmeneti szófaj, ami egyrészt igei, másrészt határozószói tulajdonsággal rendelkezik: igéből keletkezik, de határozói tulajdonságai vannak, hiszen az ige jelentését körülményként fejezi ki.

Határozói igenevet bármelyik igéből lehet képezni a ‑va, ‑ve, ‑ván, ‑vén toldalékkal (pl. lelkesedve, tudván).

Kérdései az állapotot vagy módot kifejező határozószóéval egyenlőek: Hogyan? Miként? Milyen módon? Milyen állapotban?

A határozói igenév a mondatban az állapothatározó, módhatározót vagy időhatározó szerepét tölti be.

Hibajelentés