Szófaj kereső

Kétségtelenül

 

határozószó vagy

módosítószó vagy

mondatértékű módosítószó

Mi a határozószó?

Egy másik szó bővítményeként annak jelentését pontosító vagy megváltoztató szófaj, aminek szerepe, hogy toldalékok és névutók nélkül kifejezze az állítmány körülményeit.

Három fajtája:

 1. helyre utaló határozószók (pl. itt, messze)
 2. időre utaló határozószók (pl. mindig, éjjel)
 3. egyéb körülményt, állapotot vagy módot kifejező határozószók (pl. egyedül, biztosan, általában)

Kérdőszavai: Hol? Honnan? Hová? Mikor? Hogyan?

A határozószók a mondatban határozói szerepet töltenek be.

Mi a módosítószó?

Olyan segédszó, aminek nincs önálló fogalmi jelentése, de módosítja vagy akár teljesen megváltoztatja egy mondat vagy mondatrész tartalmát, megmutatva a beszélő álláspontját, azaz hogy ő hogyan viszonyul az elhangzottakhoz.

Hat fajtája:

 1. bizonyosság, nyomatékosság, igenlés kifejezésére (pl. bizony, nyilván, persze)
 2. bizonytalanság, határozatlanság, enyhítés kifejezésére (pl. talán, esetleg, úgyszólván)
 3. kérdés, érdeklődés kifejezésére (pl. -e, vajon, ugye)
 4. tagadás, tiltás kifejezésére (pl. nem, dehogy, úgysem)
 5. óhajtás kifejezésére (pl. bár, bárcsak)
 6. keveslés vagy sokallás kifejezésére (pl. csak, még, már, elég)

A módosítószóknak nincs mondattani szerepük.

Mi a mondatértékű módosítószó?

Olyan szó, ami egyedül állva, önállóan képez mondatot vagy tagmondatot. Saját fogalmi jelentése nincsen, csupán arra szolgál, hogy egy mondat vagy mondatrész tartalmát módosítsa a beszélő véleményének, hozzáállásának megfelelően, kimutatva álláspontját a korábban elhangzottakhoz.

Három fajtája:

 1. bizonyosság, megerősítés nyomatékosítására (pl. persze, kétségtelenül)
 2. bizonytalanság kimutatására (pl. talán, valószínűleg)
 3. tagadás kifejezésére (pl. nem, dehogy)

A mondatértékű módosítószóknak önállóan nincs mondatrészi szerepük.

Hibajelentés