Szófaj kereső

Meg

 

igekötő vagy

kötőszó

Mi az igekötő?

Olyan segédszó, aminek nincs önálló fogalmi jelentése, hanem egy igéhez kapcsolódva módosítja vagy teljesen megváltoztatja az ige jelentését.

Három fajtája:

 1. a cselekvés irányát jelző igekötők (pl. felnéz, bemegy)
 2. a cselekvés időbeli lefolyását, állapotát jelző igekötők (pl. elalszik, meglát)
 3. az eredeti ige jelentését megváltoztató igekötők (pl. hozzálát, átver)

Az igekötőknek önállóan nincs mondattani funkciójuk, hanem az igével együtt elemezve őket az állítmány részei.

Mi a kötőszó?

Olyan segédszó, aminek nincs önálló fogalmi jelentése, hanem szavakat, mondatrészeket, tagmondatokat vagy egész önálló mondatokat kapcsol össze egymással, kifejezve az összekapcsolt egységek közötti logikai viszonyt.

Mondattani viszonya szerint két fajtája van:

 1. alárendelő kötőszavak (pl. mert, miután, ha, amely, hogy)
 2. mellérendelő kötőszavak, melyeket jelentésük alapján öt csoportba sorolunk:
  • kapcsolatos viszonyú (pl. és, sőt)
  • ellentétes viszonyú (pl. de, hanem)
  • választó viszonyú (pl. vagy, akár)
  • magyarázó viszonyú (pl. azaz, vagyis)
  • következtetésre utaló kötőszavak (pl. ezért, így)

A kötőszóknak nincs mondattani szerepük.

Hibajelentés