Szófaj kereső

Miatt

 

névutó

Példamondat:
"Az igazság mindig hasznos, és a ritkasága miatt különösen értékes."
(Diana Gabaldon: Outlander 2. - Szitakötő borostyánban)

Mi a névutó?

Olyan segédszó, aminek nincs önálló fogalmi jelentése, hanem egy szó (általában főnév) előtt vagy után állva helyet (pl. mögött), idői viszonyt (pl. után) vagy valamilyen körülményt (pl. miatt, nélkül) fejez ki.

Hét fajtája:

  1. helyhatározó névutó (pl. mögött, át)
  2. időhatározó névutó (pl. után, óta)
  3. társhatározó névutó (pl. együtt)
  4. eszközhatározó névutó (pl. által)
  5. okhatározó névutó (pl. miatt)
  6. célhatározó névutó (pl. végett)
  7. mód- és állapothatározó névutó (pl. nélkül, helyett, szerint)

A névutóknak önállóan nincs mondattani funkciójuk, hanem a hozzá tartozó szóval együtt a határozó szerepét tölti be.

Hibajelentés