Szófaj kereső

Nem

 

módosítószó vagy

mondatértékű módosítószó vagy

főnév

Mi a módosítószó?

Olyan segédszó, aminek nincs önálló fogalmi jelentése, de módosítja vagy akár teljesen megváltoztatja egy mondat vagy mondatrész tartalmát, megmutatva a beszélő álláspontját, azaz hogy ő hogyan viszonyul az elhangzottakhoz.

Hat fajtája:

 1. bizonyosság, nyomatékosság, igenlés kifejezésére (pl. bizony, nyilván, persze)
 2. bizonytalanság, határozatlanság, enyhítés kifejezésére (pl. talán, esetleg, úgyszólván)
 3. kérdés, érdeklődés kifejezésére (pl. -e, vajon, ugye)
 4. tagadás, tiltás kifejezésére (pl. nem, dehogy, úgysem)
 5. óhajtás kifejezésére (pl. bár, bárcsak)
 6. keveslés vagy sokallás kifejezésére (pl. csak, még, már, elég)

A módosítószóknak nincs mondattani szerepük.

Mi a mondatértékű módosítószó?

Olyan szó, ami egyedül állva, önállóan képez mondatot vagy tagmondatot. Saját fogalmi jelentése nincsen, csupán arra szolgál, hogy egy mondat vagy mondatrész tartalmát módosítsa a beszélő véleményének, hozzáállásának megfelelően, kimutatva álláspontját a korábban elhangzottakhoz.

Három fajtája:

 1. bizonyosság, megerősítés nyomatékosítására (pl. persze, kétségtelenül)
 2. bizonytalanság kimutatására (pl. talán, valószínűleg)
 3. tagadás kifejezésére (pl. nem, dehogy)

A mondatértékű módosítószóknak önállóan nincs mondatrészi szerepük.

Mi a főnév?

Megnevező szófaj, ami élőlényeket, élettelen dolgokat vagy fogalmakat jelöl.

Két fajtája:

 1. köznév: több egyforma dolog közös neve (pl. alma, hátizsák, ötlet)
 2. tulajdonnév: valakinek vagy valaminek az egyedi, saját megkülönböztető neve (pl. Réka, Európa, Instagram), amit nagy kezdőbetűvel írunk

Kérdőszavai: Mi? Ki? Mik? Kik?

A főnév a mondatban bármilyen mondatrész lehet, de leggyakrabban az alany szerepét tölti be.

Hibajelentés